Inter-artefactual technology transfer: Road building technology in the Netherlands and the competition between bricks, macadam, asphalt and conrete

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-artefactual technology transfer: Road building technology in the Netherlands and the competition between bricks, macadam, asphalt and conrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit