Inter- and intraobserver agreement of seizure behavior scoring in the amygdala kindled rat

L.J.J. Groot, N. Gosens, J.S.H. Vles, G. Hoogland, Albert Aldenkamp, Rob P W Rouhl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter- and intraobserver agreement of seizure behavior scoring in the amygdala kindled rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine