Intensified membrane electrolyzer: Maxwell-Stefan modeling and experimental studies

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Schaaf, John, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Promotor
  • de Groot, M.T. (Thijs), Co-Promotor
Datum van toekenning30 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6332-703-9
StatusGepubliceerd - 30 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit