Intensification of peroxyester production

Maurilio Magosso

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Noël, Timothy, Promotor
Datum van toekenning18 feb. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 18 feb. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit