Intensification of convective heat transfer in a stator-rotor-stator spinning disc reactor

M.M. Beer, de, J.T.F. Keurentjes, J.C. Schouten, J. Schaaf, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intensification of convective heat transfer in a stator-rotor-stator spinning disc reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen