Intelligibility of syllable-tied interrupted speech

A.F.V. Katwijk, van, J. Hart, 't

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-102
  Aantal pagina's4
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit