Intelligente gebouwen

P. Wouters, J.L.M. Hensen, D. Saelens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftTVVL Magazine
Volume42
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Wouters, P., Hensen, J. L. M., & Saelens, D. (2013). Intelligente gebouwen. TVVL Magazine, 42(10), 4.