Intelligent Mechatronics through Learning: from Gaussian Processes to Repetitive Control and Adaptive Feedforward

Noud Franciscus Marie Mooren

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

573 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Oomen, Tom A.E., Promotor
  • Witvoet, Gert, Co-Promotor
Datum van toekenning12 mei 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5497-3
StatusGepubliceerd - 12 mei 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit