Intelligent lighting, smart living

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130-131
Aantal pagina's2
TijdschriftPan European Networks - Government
VolumeAugust 2015
Nummer van het tijdschrift15
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit