Intelligence of very preterm or very low birthweight infants in young adulthood

Dutch POPS-19 Collaborative Study Group, Peter Andriessen (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intelligence of very preterm or very low birthweight infants in young adulthood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry