Integration of solid oxide fuel cells and chemical looping combustion for efficient power generation with CO2 capure

V. Spallina, P. Nocerino, M.C. Romano, M. van Sint Annaland, S. Campanari, F. Gallucci

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Titel4th Chemical Looping Conference, 26-28 September 2016, Nanjing, China
Plaats van producties.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's1-10
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

Spallina, V., Nocerino, P., Romano, M. C., van Sint Annaland, M., Campanari, S., & Gallucci, F. (2016). Integration of solid oxide fuel cells and chemical looping combustion for efficient power generation with CO2 capure. In 4th Chemical Looping Conference, 26-28 September 2016, Nanjing, China (blz. 1-10). s.n..