Integration of dual electromagnetic energy conversions : linear actuation with integrated contactless energy transfer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

762 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Jansen, J.W. (Helm), Co-Promotor
Datum van toekenning24 sep 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3429-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit