Integration of control and building performance simulation software by run-time coupling

A. Yahiaoui, J.L.M. Hensen, L.L. Soethout

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integration of control and building performance simulation software by run-time coupling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science