Integration of buried-heterostructures in a generic integration photonic platform: design, fabrication and characterization

Valeria Rustichelli

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Williams, Kevin A., Promotor
  • Ambrosius, Huub P.M.M., Promotor
  • Calò, Cosimo, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4748-7
StatusGepubliceerd - 7 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit