Integration of antennas at microwave/mm-wave frequencies

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integration of antennas at microwave/mm-wave frequencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science