Integrating verification, testing, and learning for cryptographic protocols

M.D. Oostdijk, V. Rusu, J. Tretmans, R.G. Vries, de, T.A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating verification, testing, and learning for cryptographic protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen