Integrating the OCC model of emotions in embodied characters

C. Bartneck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating the OCC model of emotions in embodied characters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.