Integrating planning and execution for ROS enabled service robots using hierarchical action representations

R.J.M. Janssen, E.W.P. van Meijl, D. Di Marco, M.J.G. Molengraft, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Conference on Advanced Robotics (ICAR 2013), 24-29 November 2013, Montevideo, Uruguay
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit