Integrating pattern mining in relational databases

T. Calders, B. Goethals, A. Prado

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating pattern mining in relational databases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen