Integrating information systems : linking global business goals to local database applications

F.P.M. Dignum, G.J.P.M. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating information systems : linking global business goals to local database applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen