Integrating direct and indirect load control for congestion management in LV networks

A.N.M.M. Haque (Corresponding author), M. Nijhuis, G. Ye, H.P. Nguyen, F.W. Bliek, J.G. Slootweg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating direct and indirect load control for congestion management in LV networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen