Integrating continuous-time and discrete-event concepts in modelling and simulation of manufacturing machines

D.A. Beek, van, S.H.F. Gordijn, J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  11 Citaten (Scopus)
  125 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrating continuous-time and discrete-event concepts in modelling and simulation of manufacturing machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen