Integrated wavelength division multiplexing receivers

M. Nikoufard

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

604 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Lenstra, Daan, Promotor
  • Leijtens, Xaveer J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning25 mrt 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1814-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Nikoufard, M. (2008). Integrated wavelength division multiplexing receivers. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR633916