Integrated trajectory control and collision avoidance for automated driving

Jan Verhaegh, Jeroen Ploeg, Ellen van Nunen, Arjan Teerhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated trajectory control and collision avoidance for automated driving'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen