Integrated Simulation for Building Design: an Example State-of-the-Art System

J.A. Clarke, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated Simulation for Building Design: an Example State-of-the-Art System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering