Integrated purification and enrichment of nucleic acids for rapid point-of-care diagnostics

M. Overdijk, T.H. Evers, M.W.J. Prins, R.C. Dulk, den, K.A. Schmidt, S. Liebana

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th European Meeting on Molecular Diagnostics, 2-4 October 2013, Scheveningen, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Overdijk, M., Evers, T. H., Prins, M. W. J., Dulk, den, R. C., Schmidt, K. A., & Liebana, S. (2013). Integrated purification and enrichment of nucleic acids for rapid point-of-care diagnostics. In Proceedings of the 8th European Meeting on Molecular Diagnostics, 2-4 October 2013, Scheveningen, The Netherlands