Integrated powertrain control to meet low CO2 emissions for a hybrid distribution truck with SCR-deNOx system

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated powertrain control to meet low CO2 emissions for a hybrid distribution truck with SCR-deNOx system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen