Integrated Plant and Control Design of a Continuously Variable Transmission

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated Plant and Control Design of a Continuously Variable Transmission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen