Integrated optimization of black tea cream effect using statistical analysis

M. Monsanto, E. Zondervan, J. Meuldijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated optimization of black tea cream effect using statistical analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen

    Chemische stoffen