Integrated optics in silicon-based aluminum oxide

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Acket, G., Promotor
Datum van toekenning18 jun 1991
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-9004261-X
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit