Integrated optical circuit comprising a polarization convertor

C. Dam, van (Uitvinder), H. Heidrich (Uitvinder), K.M. Hamacher (Uitvinder), C.A.M. Steenbergen (Uitvinder), M.K. Smit (Uitvinder), C.M. Weinert (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated optical circuit comprising a polarization convertor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Physics

Medicine and Dentistry