Integrated nutritional intervention in the elderly after hip fracture. A process evaluation

José J.L. Breedveld-Peters, Petronella L.M. Reijven, Caroline E. Wyers, Svenhjalmar van Helden, J.J.C. Arts, Berry Meesters, Martin H. Prins, Trudy van der Weijden, Pieter C. Dagnelie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated nutritional intervention in the elderly after hip fracture. A process evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen