Integrated multi-wavelength transmitter using filtered-feedback

Jing Zhao

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

568 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Lenstra, Daan, Promotor
  • Leijtens, Xaveer J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning1 okt. 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3444-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit