Integrated modelling of damage and fracture in sheet metal forming

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated modelling of damage and fracture in sheet metal forming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen