Integrated millimeter-wave broadband phased array receiver frontend in silicon technology

Q. Ma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Leenaerts, Domine M.W., Promotor
  • Baltus, Peter G.M., Promotor
Datum van toekenning9 jun. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 9 jun. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit