Integrated heat, air, moisture and pollutant (IHAMP) modeling, Part II: Benchmarking the three main modeling methodologies FEM, BES and State-Space: IEA-EBC-Annex-68-NL-16-2

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2nd expert meeting of IEA EBC Annex 68, September 8-10 2016, Syracuse, USA
Pagina's1-12
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 8 sep 2016

Bibliografische nota

title in report : Part II: Benmarking

Citeer dit