Integrated floor systems, based on an industrial, flexible and dismountable design approach for building structures

F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated floor systems, based on an industrial, flexible and dismountable design approach for building structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie