Integrated design for a CVT: dynamical optimization of actuation and control

C.A. Fahdzyana, T. Hofman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated design for a CVT: dynamical optimization of actuation and control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering