Integrated data imputation and annotation tool: trace annotator

T. Feng, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated data imputation and annotation tool: trace annotator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen