Integrated building concept using large sandwich panels; 1 + 2

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 5th world conference on timber engineering, Montreux, Switzerland
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit