Integrated antenna concept for millimeter-wave front-end modules in proven technologies

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated antenna concept for millimeter-wave front-end modules in proven technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen