Integrale logistieke besturing bij Magista

F. van Doorn, M. Igel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het verdient aanbeveling om ieder halfjaar een verkoopplan te maken. Daaruit moet een HPP worden opgesteld up het niveau van de KOOP-artikelen en worden doorgerekend op de gevolgen voor de produktiecapaciteit. Het HPP dient ook als referentiekader voor de klantenorderacceptatie. Het huidige MRP-systeem moet worden gehandhaafd. Er zijn geen knelpunten in het produktieproces aanwijsbaar; de mancapaciteit van de afdeling metaalbewerking is de beperkende factor. Om de doorlooptijd van produktie-orders in de fabriek te beheersen, moet de resterende werklast op een vastgesteld normniveau worden gehouden door het gedoseerd vrijgeven van produktie-orders. GKI mag niet Ianger de bevoegdheid hebben om rechtstreeks produktie-orders vrij te geven. Bij het vrijgeven van produktie-orders moet de geplande startdatum het volgorde-criterium zijn. De doorlooptijdnormen moeten zijn afgestemd op de resterende werklastnorm. De geplande startdata en de geplande bewerkingsweken moeten worden bepaald met behulp van de doorlooptijdnormen. Deze planninggegevens moeten worden vermeld op orderkaarten die bij de werkuitgifte dienen als hulpmiddel bij het bepalen van de prioriteit tussen de produktie-opdrachten. Zowel de resterende werklast van de vrijgegeven als de werklast van de nog niet vrijgegeven orders moeten in een bezettingsoverzicht worden bijgehouden.
Originele taal-2Nederlands
TitelHandboek logistiek : logistiek management, material management, fysieke distributie
RedacteurenW. Ploos van Amstel
Plaats van productieAlphen aan den Rijn
UitgeverijSamsom
Pagina'sA1091-1/19
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit