Integrale computerondersteuning tijdens het gehele ontwerptraject MCAE-pakket past bij ontwerpen software-prototyping toe

C.G. Gielens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit