Integral Design workshops: organization, structure and testing

W. Zeiler, P. Savanovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integral Design workshops: organization, structure and testing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit