Integral Design method for conceptual building design

P. Savanovic, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integral Design method for conceptual building design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit