Integer valued polynomials over a number field

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A number field is called a Pólya field if the module of integer valued polynomials over that field is generated by (fi) i=0 over the ring of integers, with deg(fi)=i, i=0, 1, 2,... In this paper bounds on the class numbers and on the number of ramified primes in Pólya fields are derived.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-203
  Aantal pagina's49
  TijdschriftManuscripta Mathematica
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2/3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integer valued polynomials over a number field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit