Integer programming, lattices, and results in fixed dimension

K.I. Aardal, F. Eisenbrand

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integer programming, lattices, and results in fixed dimension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde