Intact navigation skills after bilateral loss of striate cortex

B.L.M.F. Gelder, de, M. Tamietto, G.J.M. Boxtel, van, R. Goebel, A. Sahraie, J. Stock, van den, B.M.C. Stienen, L. Weiskrantz, A. Pegna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intact navigation skills after bilateral loss of striate cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen