Instrumental analysis in anesthesiology

J.F.J. Krugers, A.I.M. Keulemans, C.A. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1953-1954
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume115
Nummer van het tijdschrift46
StatusGepubliceerd - 1971

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instrumental analysis in anesthesiology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit