Instruction Set Extension for Embedded Processors.

M. Arnold

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

51 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract in thesis
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Goor, van de, A.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning5 mrt 2001
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Instruction Set Extension for Embedded Processors.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit